Javascript 字符串字节长度计算函数

A:for循环检测字符串的字节长度方法一

var lenFor = function(str){
var byteLen=0,len=str.length;
if(str){
for(var i=0; i<len; i++){
if(str.charCodeAt(i)>255){
byteLen += 2;
}
else{
byteLen++;
}
}
return byteLen;
}
else{
return 0;
}
}

 

使用方法
var strlength=lenFor(str)

B:for循环检测字符串的字节长度方法二

function LEN(str){
var i,sum=0;
for(i=0;i<str.length;i++){
if((str.charCodeAt(i)>=0) && (str.charCodeAt(i)<=255))
sum=sum+1;
else
sum=sum+2;
}
return sum;
}

 

C:正则表达式检测字符串的字节长度方法三

var lenReg = function(str){
return str.replace(/[^\x00-\xFF]/g,’**’).length;
};

 

使用方法:

var strlength2=lenReg(str)

 

Leave a Reply